Hur är ni organiserade?

Hjärt-Lungfonden är en ideell medlemsorganisation. Våra medlemmar väljer 50 huvudmän, som i sin tur väljer vår styrelse.