Varför har Hjärt-Lungfonden två PlusGirokonton?

Hjärt-Lungfonden har två PlusGirokonton: 90 91 92-7 (ordinarie) och 90 91 02-6. Det konto som slutar på 6 används för att möjliggöra automatisk OCR-inläsning av gåvor. Om du har fått ett inbetalningskort med nummer 90 91 02-6 förtryckt så går det bra att använda. Om du vill sätta in en spontan gåva, använd i första hand vårt ordinarie konto 90 91 92-7. Genom det här upplägget minskar vi de administrativa kostnaderna så att en större del av din gåva går direkt till forskningen.