Vad händer med de pengar ni samlar in?

Gåvorna går till medicinsk forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Hjärt-Lungfonden har ett välrenommerat Forskningsråd som bedömer alla forskningsansökningar som vi får in. Det är vår garanti för att pengarna verkligen satsas på den bästa forskningen.