Hur stora administrationskostnader har Hjärt-Lungfonden?

Hjärt-Lungfondens intäkter 2015 var 323 miljoner kronor. 2015 delade fonden ut 269 miljoner kronor till forskningen, en ökning med 44 miljoner kronor jämfört med 2014.

17 procent av de totala intäkterna gick till kostnader för insamling och administration 2015. 

Fondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna verkligen kommer forskningen till godo. Enligt reglerna får högst 25 procent av insamlade pengar gå till annat än själva ändamålet för insamlingen. Läs gärna mer i vår verksamhetsberättelse.