Hur stora administrationskostnader har Hjärt-Lungfonden?

Hjärt-Lungfondens intäkter 2017 var 361 miljoner kronor och samma år delades 344 miljoner ut till forskningen, en ökning med 38 miljoner kronor jämfört med 2016.

18 procent av de totala intäkterna gick till kostnader för insamling och administration 2017. 

Fondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna verkligen kommer forskningen till godo. Enligt reglerna får högst 25 procent av insamlade pengar gå till annat än själva ändamålet för insamlingen. Läs gärna mer i vår verksamhetsberättelse.