Hur får ni in pengar?

Hjärt-Lungfonden får in gåvor från privatpersoner och företag som tycker att forskning är viktigt och som vill vara med oss och rädda liv. Vi har inga statliga bidrag.