Finns det några regler för hur insamling får gå till?

Hjärt-Lungfonden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII står för säker och etisk insamling. Vi följer rådets etiska riktlinjer. Hjärt-Lungfondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige.