Vad gör ni med pengarna som kommer in?

Forskare runt om i Sverige får söka forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden. Alla ansökningar bedöms av vårt Forskningsråd, som väljer ut den mest lovande forskningen. Det är sedan styrelsen som fattar beslut om forskningsanslag. 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut 344 miljoner kronor till hjärt- och lungforskningen i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner och företag som tror på forskningens stora möjligheter att rädda liv.