Skattereduktion för gåvor

Sommaren 2019 fattade Sveriges Riksdag beslut om att återinföra skattereduktion för gåvor. Hjärt-Lungfonden kommer att ansöka om att bli godkänd gåvomottagare med start vid årsskiftet 2019/2020. Om allt går enligt planerna så kommer vi att finnas med i Skatteverkets lista över godkända gåvomottagare fr.o.m. den 1 januari 2020.