Hur kan jag vara säker på att pengarna kommer fram?

År 2014 delade Hjärt-Lungfonden ut 225 miljoner kronor till olika forskningsprojekt vilket är en ökning med 15 miljoner kronor sedan året innan. Vi återkommer med siffran för vår verksamhetskostnad inom kort.  

Hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna verkligen kommer forskningen till godo. Enligt reglerna får högst 25 procent av insamlade pengar gå till annat än själva ändamålet för insamlingen. 2013 var den siffran 16%.  Läs gärna mer i vår verksamhetsberättelse.

Sidan senast uppdaterad 2015-12-03