Hur kan jag vara säker på att pengarna kommer fram?

År 2015 delade Hjärt-Lungfonden ut 269 miljoner kronor till olika forskningsprojekt vilket är en ökning med 44 miljoner kronor sedan året innan.

Hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna verkligen kommer forskningen till godo. Enligt reglerna får högst 25 procent av insamlade pengar gå till annat än själva ändamålet för insamlingen. 2015 var den siffran 17%.  Läs gärna mer i vår verksamhetsberättelse.