Hur gör jag om jag vill testamentera?

Om du tycker forskning är viktigt kan du skriva in Hjärt-Lungfonden i ditt testamente. På hemsidan finns tips kring hur du skriver ett testamente. Du kan också kontakta vår testamentsansvarig för mer information.