Varför behövs det pengar till forskning?

Forskningen inom hjärt-lungområdet är i stort behov av pengar. Statens pengar räcker helt enkelt inte till för att bekosta all den lovande forskning som kan rädda liv och ge människor fler friska år. Därför finns Hjärt-Lungfonden. Fonden får forskningsansökningar för över en miljard kronor. Förra året, 2014, delade vi ut 225 miljoner kronor. Ambitionen är att minst fördubbla vår utdelning. Därför är din gåva så viktig!