Hur kan jag få veta mer om den forskning som får pengar från Hjärt-Lungfonden?

Vi berättar om forskningens resultat bland annat här på hemsidan och i vår tidning Forskning för hälsa. Vi ger också ut Forskningsrapporten varje år, med korta fakta om forskningsläget. Ytterligare ett sätt att följa vår verksamhet är att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att följa oss på Facebook eller Twitter.