Behövs det verkligen mer forskning?

Ja, det behövs mer forskning. Forskningen ger oss möjligheter att förutsäga och förebygga sjukdom, att få fram bättre behandlingar och att rädda liv. De senaste 30 åren har forskning enbart inom området hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärtsjukdom räddat fler än 150 000 liv. Statens pengar räcker inte till för att bekosta all lovande forskning. Hjärt-Lungfonden får årligen in forskningsansökningar för över en miljard kronor och 2014 delade vi ut 225 miljoner kronor.