Är det inte statens sak att bekosta forskning i Sverige?

Statens pengar räcker tyvärr inte till för att bekosta forskningen. Därför finns Hjärt-Lungfonden och därför är din gåva så viktig.