Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Om Hjärt-Lungfonden

Frågor om insamling

Frågor om givande

Skattereduktion för gåvor

Frågor om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Frågor om forskning

Frågor om kansliet