Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss via brev, telefon, e-post och sociala medier.

Adress

Hjärt-Lungfonden
Box 5413
Biblioteksgatan 29
114 84 Stockholm

Telefon: 08-566 24 200
Fax: 08-566 24 229

Gåvoservice

Telefon: 0200-88 24 00
Öppettider: helgfria vardagar 08.00-18.00.

Org. nr: 802006-0763
Postgiro: 90 91 92-7
Bankgiro: 909-1927

Allmänna frågor:
Frågor om gåvor:
Frågor om medlemskap:
Frågor om månadsgivande:
Frågor om att skriva testamenten:
Frågor om bouppteckningar och arv:
Frågor om anslag (för forskare):
Frågor om webbplatsen:
Beställningar broschyrer:


Kontakta Hjärt-Lungfondens kansli. Klicka på respektive avdelning för kontaktuppgifter:

Ekonomi & IT Forskning Insamling Marknad