Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss via brev, telefon, e-post och sociala medier.

Adress

Hjärt-Lungfonden
Box 5413
Biblioteksgatan 29
114 84 Stockholm

Telefon: 08-566 24 200
Fax: 08-566 24 229

Gåvoservice

Telefon: 0200-88 24 00
Öppettider: helgfria vardagar 08.00-18.00.

Org. nr: 802006-0763
Postgiro: 90 91 92-7
Bankgiro: 909-1927

Allmänna frågor:
Fråga om gåvor:
Fråga om medlemskap:
Fråga om månadsgivande:
Fråga om testamenten:
Fråga om hemsidan:
Beställningar broschyrer:


Kontakta Hjärt-Lungfondens kansli. Klicka på respektive avdelning för kontaktuppgifter:

Ekonomi & IT Forskning Insamling Marknad