World Spirometri Day

Testa din lungkapacitet gratis på världsspirometridagen

  • Börjar: 2012-06-27, klockan 08:00
  • Slutar: 2012-06-27, klockan 16:00
  • Plats: Stockholms Centralstation

I samband med världsspirometridagen finns Hjärt-Lungfonden på Stockholms Centralstation den 27 juni. Under dagen erbjuder vi alla gratis lungfunktionstestning. För dig som inte kan komma, finns det möjlighet att göra ett spirometritest på din lokala KOL-mottagning.

Sidan senast uppdaterad 2012-05-31