Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammar vi Världsdiabetesdagen.

  • Börjar: 2012-11-14, klockan 00:00
  • Slutar: 2012-11-14, klockan 23:30
  • Plats: Världen över

Cirka 300 000 personer i Sverige har typ 2-diabetes. Men tack vare forskningen finns idag behandlingsmetoder och läkemedel som är till nytta för den stora gruppen diabetiker.

Sidan senast uppdaterad 2012-06-28