Världsdagen för KOL

Vi uppmärksammar Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom.

  • Börjar: 2012-11-17, klockan 00:00
  • Slutar: 2012-11-17, klockan 23:30
  • Plats: Världen över

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. En av tolv vuxna svenskar har KOL, bara en av fem drabbade har fått diagnos. Tack vare forskningen gör vi framsteg som förbättrar livskvaliteten för människor med KOL.

Svenska FN-förbundet har utsett den 17 november till Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Sidan senast uppdaterad 2012-11-15