Presskonferens Hjärtrapporten 2013

Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning och ger en helhetsbild av hjärthälsoläget i Sverige. I dag lever 1,4 miljoner svenskar med hjärt-kärlsjukdomar, som också är den grupp av sjukdomar som skördar flest liv i Sverige.

  • Börjar: 2013-09-10, klockan 09:00
  • Slutar: 2013-09-10, klockan 10:00
  • Plats: Biblioteksgatan 29, Stockholm

Vid pressträffen tar vi bland annat upp:

- Vilka variationer finns mellan sjukhusen när det gäller vården vid hjärtinfarkt?
- Vilka framsteg har gjorts inom hjärtforskningen under det senaste året?
- Vad krävs för att fortsätta minska antalet drabbade och döda i hjärt-kärlsjukdom?

Anmäl dig till eva.holmestig@hjart-lungfonden.se senast den 9 september.

Sidan senast uppdaterad 2013-08-30