Hjärt-Lungfondens medlemsmöte

  • Börjar: 2013-05-16, klockan 16:30
  • Slutar: 2013-05-16, klockan 19:30
  • Plats: IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Hjärt-Lungfondens medlemmar kallas härmed till det årliga medlemsmötet den 16 maj 2013 kl 16.30 på IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Wallenbergsalen, på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Efter mötet håller docent Anna Norhammar en föreläsning med titeln "Diabetes och hjärtkärlsjukdom" Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Begränsat antal platser. Anmälan om deltagande på 08-566 24 210 senast den 14 maj.

Förslag till omval till huvudman av dessa fem:

Marianne Ränk
Björn Fjaestad
Madeleine Ekholm
Gunilla Bolinder
Johan Calltorp

Förslag av fem nya huvudmän:

Lena Gustafsson
Anders Andersson
Carola Lemne
Louise Wisemark
Charlotta Brogren

Sidan senast uppdaterad 2013-03-27