Kvinnohjärtat – skillnader som måste uppmärksammas

Föreläsning om kvinnors hjärtsjukdom.

  • Börjar: 2013-02-13, klockan 18:00
  • Slutar: 2013-02-13, klockan 20:00
  • Plats: ABF-huset, Stockholm

Karin Schenck-Gustafsson föreläser om kvinnors hjärtsjukdom utifrån den nya boken Hjärtat. Karin är professor i hjärtsjukdomar och överläkare på Karolinska Sjukhuset i Solna samt grundare av Centrum för genusmedicin, Karolinska Institutet.

Ingen föranmälan krävs. Entré 60 kronor betalas på plats i ABF-huset.

Hjärt-Lungfonden har varit med och finansierat boken Hjärtat som Karolinska institutet i Solna har tagit fram. På ett lättbegripligt sätt berättar den om hjärtat och dess sjukdomar. Boken kan beställas från www.kiup.se.

Sidan senast uppdaterad 2013-01-10