Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte

Välkommen till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte

  • Börjar: 2014-04-24, klockan 16:00
  • Slutar: 2014-04-24, klockan 17:00
  • Plats: Grev Turegatan 16, Stockholm

Mötet äger rum på IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin på Grev Turegatan 16 i Stockholm och följs av en middag.

Sidan senast uppdaterad 2014-02-18