Huvudmannamöte

Välkommen till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte.

  • Börjar: 2013-04-25, klockan 16:00
  • Slutar: 2013-04-25, klockan 18:00
  • Plats: IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

 Mötet äger rum på IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Läs hela kallelsen
Läs mer om huvudmän

Sidan senast uppdaterad 2013-03-27