Ansökningstid Stora forskningsanslaget

Ansökningstiden för Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag pågår 3 feb-11 mars.

  • Börjar: 2014-02-06, klockan 00:00
  • Slutar: 2014-02-06, klockan 00:00

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet för hjärt- och lungsjukdomar. Anslaget som är treårigt
och på 15 miljoner kronor går till en forskare eller forskargrupp som är verksam i Sverige.

En internationell bedömningsgrupp granskar samtliga ansökningar och vid utvärderingen beaktas särskilt originalitet och
sannolik klinisk betydelse. Ansökningarna skickas in via fondens webbaserade ansökningssystem på forskningswebben där
forskare även hittar mer information om detta anslag och ansökningsförfarandet. http://www3.hjart-lungfonden.se/

Ansökan är öppen under tiden 3 februari till och med den 11 mars 2014.

Sidan senast uppdaterad 2014-02-06