logo

Beställ material

Här hittar du de trycksaker och övriga produkter som du kan beställa från oss. Vissa trycksaker finns för nedladdning (pdf) och andra kan du beställa hem kostnadsfritt. Kontakta oss gärna via info@hjart-lungfonden.se om du har några frågor.

Din beställning

Din beställning

Ok Endast siffror här.

Vill du beställa fler än 100 st? Kontakta oss. info@hjart-lungfonden.se, 08-566 24 200

Rapporter

Hjärtrapporten 2019

Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. I vintras meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången har passerat två miljoner.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sammanfattning Lungrapporten 2019

Här summeras det viktigaste från 2019 års Lungrapport, som belyser lungfrågan i Sverige och en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Lungrapporten 2019

Lungrapporten ger en bred bild av lungfrågan i Sverige och lyfter en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Lungrapporten 2017

Lungrapporten ger en bred bild av lungfrågan i Sverige och lyfter en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sammanfattning Lungrapporten 2017

Sammanfattning av 2017 års Lungrapport

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hjärtrapporten 2017

Allt färre dör av hjärt-kärlsjukdom men vår livsstil gör att allt fler lever med allvarliga riskfaktorer för att insjukna.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtrapporten 2016

Allt fler svenskar har högt blodtryck. Hjärtrapporten 2016 sammanfattar utmaningar och framsteg för forskningen inom hjärt- och kärlsjukdom. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtrapporten 2015

Hjärtrapporten 2015 ger en helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige och forskningens framsteg och utmaningar.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Forskningsrapporten 2016

Forskningsrapporten är en årlig rapport om det senaste inom hjärt-lungforskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Forskningsrapporten 2015

Forskningsrapporten är en årlig rapport om det senaste inom hjärt-lungforskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Forskningsrapporten 2014

Forskningsrapporten är en årlig rapport om det senaste inom hjärt-lungforskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sammanfattning av Hjärtrapporten 2016

En sammanfattning av Hjärtrapporten 2016.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Sammanfattning Hjärtrapporten 2015

En sammanfattning av Hjärrapporten 2015.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Sammanfattning Hjärtrapporten 2014

Det viktigaste ur Hjärtrapporten 2014.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Sammanfattning Hjärtrapporten 2013

En sammanfattning av Hjärtrapporten 2013.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Faktaunderlag Alla Barnhjärtans månad 2012

Faktaunderlaget innehåller fakta om kampanjen Alla barnhjärtans månad, om situationen för barn med hjärtfel, barnhjärtvården och forskningen. Materialet får användas fritt men ange gärna Hjärt-Lungfonden som källa.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor 2012

I rapporten redovisar vi hur forskningsanslagen har fördelats under 2012. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till mer än 200 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hälsoekonomi: Kostnader för hjärt-kärlsjukdom 2010

Hjärt-kärlsjukdom kostar samhället till 61,5 miljarder kronor per år. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hälsoekonomi: Kostnader för hjärt-kärlsjukdom 2010 (sammanfattning)

Läs sammanfattningen av rapporten om kostnader för hjärt-kärlsjukdom 2010.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hälsoekonomi: Kostnader för insjuknande i stroke 2009

En enda stroke kostar samhället hela 741 000 kronor per år. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hälsoekonomi: Kostnader för insjuknande i stroke 2009 (sammanfattning)

Läs sammanfattning av rapporten om kostnader för insjuknande i stroke.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hälsoekonomi: Värdet av forskning för hjärt-kärlsjukdom

Hjärtsjuka lever avsevärt längre i dag jämfört med för trettio år sedan. Det visar en ny studie som tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hälsoekonomi: Värdet av forskning för hjärt-kärlsjukdom (sammanfattning)

Läs sammanfattningen av rapporten om värdet av forskning för hjärt-kärlsjukdom.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

KOL-rapporten 2015

KOL-rapporten är Hjärt-Lungfondens rapport om läget för KOL-patienter i Sverige och om forskningen kring sjukdomen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

KOL-rapporten 2012

KOL-rapporten är Hjärt-Lungfondens rapport om läget för KOL-patienter i Sverige och om forskningen kring sjukdomen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Värdet av forskning och ny medicinskteknologi (sammanfattning)

En sammanfattning av en uppföljningsstudie genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden om åtgärder vid stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Värdet av forskning och ny medicinskteknologi i behandling av hjärt-kärlsjukdom

En uppföljningsstudie genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden om åtgärder vid stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt: Hjärt-Lungfondens sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002–2011.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.