Nyhetsarkiv

Ökad andel fosterdiagnoser kan rädda liv

Andelen hjärtfel som upptäcks redan under fosterstadiet har fyrfaldigats för ett par av de mest livshotande hjärtdiagnoserna. Mycket tack vare förbättrad ultraljudsteknik och ett världsunikt videonätverk för barnhjärtvård finansierat av Hjärt-Lungfonden.

Stora kvalitetsskillnader i svensk hjärtsjukvård

Var du bor avgör tillgången på nya behandlingsmetoder vid hjärtsjukdom och dessutom varierar längden på vårdköerna i landet kraftigt. Det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av SWEDEHEART:s senaste årsrapport som publiceras idag.

Antalet hjärtinfarkter ökar vid kyligt väder

Svensk forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar en tydlig ökning av antalet hjärtinfarkter vid kallt väder. Studien omfattar samtliga 274 000 hjärtinfarkter som inträffade i Sverige mellan 1998 och 2013. Nu behövs ytterligare forskning för att ta reda på orsaken.

Rekordstora anslag till svensk hjärt- och lungforskning

Hjärt-Lungfonden har fördelat rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskning baserat på fjolårets insamlingsarbete. Totalt 115 forskningsprojekt har beviljats medel och fyra forskare får nya forskartjänster. Övriga anslagsformer är bland annat forskarmånader, Hjärt-Lungfondens Stora anslag och utlandsstipendier.

Endast var tredje svensk kan tänka sig att äta nyttigare

Andelen svenskar som klassas som överviktiga eller feta omfattar i dag över hälften av befolkningen, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Trots det kan endast var tredje svensk tänka sig att äta nyttigare under 2019 enligt Hjärt-Lungfondens nya Sifo-undersökning.

Sverige får en ny tobakslag

Från och med den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär att blir förbjudet att röka på uteserveringar, tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs och att snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. En förändring som välkomnas av Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Hjärtinfarkterna ökar markant på julafton

Forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att antalet hjärtinfarkter i Sverige ökar med närmare 40 procent på julafton. Den omfattande studien inkluderar samtliga 283 000 inträffade hjärtinfarkter i Sverige under en sextonårsperiod.

7 av 10 svenskar saknar någon som har dött i förtid

För många människor är julen en svår högtid – en ny Sifoundersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden visar att 7 av 10 svenskar, 70 procent, saknar någon som har dött i förtid. Samtidigt visar ny statistik att antalet svenskar med hjärt-kärlsjukdom har ökat till två miljoner.

Hjärt-Lungfonden stödjer kampanjen Tobaksfri Skoltid

Nio av tio ungdomar uppger att kompisars påverkan är främsta orsaken till att börja röka. Det visar den senaste mätningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation, i initiativet Tobaksfri Skoltid som Hjärt-Lungfonden stödjer.

Revolutionerande metod gör det enklare att upptäcka KOL

En ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, har resulterat i en förbättrad diagnosmetod för KOL. Förhoppningen är att metoden ska finnas tillgänglig för både vårdgivare och KOL-patienter inom 5–10 år.