Nyhetsarkiv

Säkrare båtliv i sommar

När ett hjärta stannar räknas varje minut, att kunna ge hjärt-lungräddning och att ha tillgång till en hjärtstartare är livsavgörande.

Hjärtstartare till 40 centralstationer i Sverige

Genom svenska folkets gåvor till Hjärt-Lungfonden ska 60 hjärtstartare placeras ut på totalt 40 centralstationer i Sverige.

Hjärtsjukdom på den globala agendan

Den 19-20 september träffas världens ledare i FN i New York för ett unikt möte om icke-smittsamma sjukdomar.

Startpunkt för internationellt arbete kring NCD

Hjärt-Lungfonden tycker att det är viktigt att Sverige på regeringsnivå stöder FN:s globala arbete.

Nya riktlinjer för hjärt-lungräddning

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har i dagarna presenterat nya riktlinjer för HLR. Var femte år uppdateras de utefter den senaste forskningen kring behandling av plötsligt hjärtstopp.

Botemedel mot hjärtsvikt?

Forskningen kring hjärtsvikt och hjärtstamceller gör stora framsteg. En amerikansk studie visar att stamcellsterapi kan minska skador på hjärtat utan farliga biverkningar.

Nya riktlinjer ska förebygga sjukdom

Tidigare i veckan publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdomar som till exempel hjärtsjukdom.

FN tar upp kampen mot hjärtsjukdomar

Varje år dör 36 miljoner människor av icke smittsamma sjukdomar, där den vanligaste är hjärt-kärlsjukdom. Det är fler dödsfall än alla andra dödsorsaker i världen sammantagna.

Siemens tänker på hjärtat i jul

Många fler liv skulle kunna räddas genom större satsningar på forskning. Det har företaget Siemens tagit fasta på. I år har de valt att ge en generös julgåva till forskningen kring hjärtsjukdom.

Hjärt- och lungforskningen får 27 miljoner av PostkodLotteriet

Igår kväll träffades PostkosLotteriets alla fyrtio förmånstagare på Tyrol på Djurgården i Stockholm för att ta emot sin utdelning. Det är tack vare Lotteriets 1 miljon lottköpare som utdelningen i år slår alla rekord.