Nyhetsarkiv

Beställ minnesgåvor i tid

På torsdag är det Sveriges nationaldag och röd dag vilket innebär att minnesblad till dem som gett en minnesgåva skickas först efterföljande måndag. Vi vill därför påminna om att det är bra att beställa i god tid.

Professor Christina Jern svarar på tre frågor om stroke

Vi ställer tre frågor om stroke till Christina Jern, professor i neurologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om stroke, dess uppkomst och hur livet ser ut efteråt.

Dag för genombrott i Uppsala 2019

Under seminariet "Dag för genombrott", som hölls i Uppsala den 14 maj, fick besökarna lära sig mer om forskningsprojektet SCAPIS. Här är en sammanfattning av det viktigaste som forskarna hade att förmedla.

De vill stoppa läckage av proteiner till hjärnan

Ett etablerat cancerläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att besegra stroke. Antalet som drabbas av stroke i Sverige minskar, och samtidigt tar forskningen viktiga steg framåt.

Endast var fjärde svensk kan tecknen på stroke

Stroke är en av våra vanligaste dödsorsaker med ungefär 7 000 döda per år. Nu visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden att bara var fjärde svensk, 27 procent, känner till tecknen på stroke genom AKUT-testet.

Sömnsvårigheter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

Det finns en koppling mellan sömnsvårigheter (insomni) och dålig kondition, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

8 tips för en hälsosammare vår

Äntligen är våren, ljuset och värmen här! Professor Mai-Lis Hellénius tipsar om några enkla sätt att göra våren lite mer hälsosam i år.

Tre frågor till professor Anders Jeppson om svårbehandlade blödningar vid hjärtoperation

Vi ställer tre frågor till Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi, som forskar om hur allvarliga och svårbehandlade blödningar kan förhindras efter hjärtoperation.

SMS-livräddaren Mirja var först på plats vid hjärtstopp

Mirja är en av många frivilliga SMS-livräddare. När ett larm om ett misstänkt hjärtstopp kom förra påsken var hon på plats flera minuter innan ambulansen.

Singlar och lågutbildade löper större risk att dö efter bypassoperation

Det finns en tydlig koppling mellan sociala faktorer och risken att avlida efter bypassoperation – det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.