Nyhetsarkiv

Mer hjärtforskning om individanpassad behandling kan minska risken för allvarliga blödningar

Forskningsbaserade behandlingsmetoder har bidragit till att dödligheten i hjärtinfarkt halverats under de senaste tio åren. Nu visar ny svensk forskning att de vanligaste behandlingsmetoderna också har en baksida, då de ökar risken för allvarliga blödningar.

Debatt: Stärk rehabiliteringen efter stroke

Två tredjedelar av de som överlever en stroke har flera år efter insjuknandet fortfarande inte helt kunnat återgå till sitt gamla liv. Dessutom varierar möjligheten att bli fullt återställd beroende på var i landet du bor. Det är dags att satsa på rehabiliteringen efter stroke för att jämna ut skillnaderna, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar andelen livräddande insatser och bidrar till ökad överlevnad

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna för dem som saknar HLR-utbildning.

Hon vill förbättra livskvaliteten för de som drabbats av lungsjukdomar och astma

Genom sin forskning vill professor Gunilla Westergren-Thorsson förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier.

Kör varannan frukt i sommar

Om svenskarna skulle äta enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan 5 000 dödsfall i hjärtinfarkt och stroke undvikas varje år – men en ny Sifoundersökning visar att bara fyra av tio känner till hur mycket grönsaker och frukt vi bör äta enligt rekommendationerna.

Hjärt-Lungfondens livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius vann prestigefullt bokpris

Mai-Lis Hellénius, författare till kokboken Livsviktigt!, vann nyligen ”Best in the world” när Gourmand World Cookbook Awards ägde rum. Du hittar boken i vår gåvoshop.

Digitala tvillingar ska ge bättre behandling

Forskare vid Linköpings universitet har målsättningen att skapa digitala tvillingar till verkliga patienter för att lättare kunna ställa diagnos, optimera ingrepp och välja ut läkemedel.

E-cigaretter ny inkörsport till nikotinberoende

E-cigaretter används framför allt av personer som redan röker, och bidrar till att förvärra deras luftvägsproblem. Mycket tyder dessutom på att e-cigaretterna blivit en ny inkörsport till nikotinberoende för ungdomar.

Läs Lungrapporten 2019

Läs Lungrapporten 2019 från Hjärt-Lungfonden. Här hittar du det senaste om sjukdomar som KOL, astma, sarkoidos och lungfibros. Du kan ladda ner den som PDF.

För tidigt födda har större risk för KOL

Gåtan om varför hundratusentals icke-rökande svenskar drabbas av KOL kan vara närmare en lösning. En svensk studie, som i dag presenteras i Hjärt-Lungfondens Lungrapport, visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av KOL.