Nyhetsarkiv

Forskningspropositionen är ett steg i rätt riktning

Hjärt-Lungfonden välkomnar regeringens forsknings- och innovationsproposition som innebär ökade satsningar på life science.

Över 100 polisbilar har hjärtstartare

Sedan början av oktober i år deltar alla polismästardistrikt i Stockholms län i hjärtstartarprojektet Salsa.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ

Den 1 oktober väntade 30 personer på hjärttransplantation och 21 personer på lungtransplantation. Om fler donerar sina organ, skulle fler liv kunna räddas.

Stort genombrott i diabetesforskningen

Ulf Eriksson, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag, har upptäckt ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes.

Föreläsningar för pensionärsföreningar

För att öka medvetenheten om hjärt- och lungsjukdomar erbjuder vi pensionärsföreningar kostnadsfria föreläsningar.

Kom och testa dina lungor

Den 29 september erbjuder vi tillsammans med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim kostnadsfria spirometritester och föreläsningar om KOL i Stockholm.

Vi granskar hjärthälsoläget i Sverige

Med Hjärtrapporten vill vi ge en bred bild av hjärtfrågan i samhället.
 Här kan du beställa rapporten.

Välkommen på KOL-föreläsning

Välkommen på vår populärvetenskapliga föreläsning om KOL! Professor Magnus Sköld föreläser i Stockholm den 19 september.

Så länge får du vänta på ambulansen

I stora delar av landet får man vänta allt längre på ambulansen visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden.

Snart släpper vi årets Hjärtrapport

Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige.