Nyhetsarkiv

Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar andelen livräddande insatser och bidrar till ökad överlevnad

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna för dem som saknar HLR-utbildning.

Hon vill förbättra livskvaliteten för de som drabbats av lungsjukdomar och astma

Genom sin forskning vill professor Gunilla Westergren-Thorsson förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier.

Kör varannan frukt i sommar

Om svenskarna skulle äta enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan 5 000 dödsfall i hjärtinfarkt och stroke undvikas varje år – men en ny Sifoundersökning visar att bara fyra av tio känner till hur mycket grönsaker och frukt vi bör äta enligt rekommendationerna.

Hjärt-Lungfondens livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius vann prestigefullt bokpris

Mai-Lis Hellénius, författare till kokboken Livsviktigt!, vann nyligen ”Best in the world” när Gourmand World Cookbook Awards ägde rum. Du hittar boken i vår gåvoshop.

Digitala tvillingar ska ge bättre behandling

Forskare vid Linköpings universitet har målsättningen att skapa digitala tvillingar till verkliga patienter för att lättare kunna ställa diagnos, optimera ingrepp och välja ut läkemedel.

E-cigaretter ny inkörsport till nikotinberoende

E-cigaretter används framför allt av personer som redan röker, och bidrar till att förvärra deras luftvägsproblem. Mycket tyder dessutom på att e-cigaretterna blivit en ny inkörsport till nikotinberoende för ungdomar.

Missa inte Lungrapporten 2019

Idag lanserar Hjärt-Lungfonden Lungrapporten 2019. Här kan du läsa det senaste om sjukdomar som KOL, astma, sarkoidos och lungfibros. Du kan ladda ner den som PDF.

För tidigt födda har större risk för KOL

Gåtan om varför hundratusentals icke-rökande svenskar drabbas av KOL kan vara närmare en lösning. En svensk studie, som i dag presenteras i Hjärt-Lungfondens Lungrapport, visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av KOL.

"Vi behöver undersöka flera livsstilsfaktorer samtidigt"

Nyligen samlade Hjärt-Lung­fonden aktuella forskare för att under en dag prata om hälsa och levnadsvanor kopplat till hjärt-lungsjukdomar, ett område som står bakom den största nedgången av dödsfall de senaste 30 åren.

Molekylär forskning kan hjälpa en halv miljon KOL-drabbade

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor tilldelas lungforskaren Åsa Wheelock. Genom att studera lungor på molekylär nivå hoppas hon kunna dela in KOL-patienter i underkategorier, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000 - 700 000 svenskar som lever med KOL.