Nyhetsarkiv

Stora regionala skillnader på tillgången till hjärtstartare

Antalet hjärtstartare per invånare varierar kraftigt i landet – det visar Hjärtstartarindex, en ny kartläggning av landets hjärtstartare som Hjärt-Lungfonden har tagit fram. Nu krävs en satsning från kommuner, näringsliv och bostadsaktörer för att hjälpa de över 5 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Endast 53 procent känner till flera symptom på hjärtinfarkt

Bara drygt hälften av svenskarna, 53 procent, känner till andra symptom på hjärtinfarkt än bröstsmärtor. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige med cirka 6 000 döda per år. Om fler hjärtinfarkter upptäcktes i tid skulle många liv kunna räddas.

Fetma stor riskfaktor för gåtfull hjärtsjukdom

Varje år avlider långt över 300 svenskar i hjärtsjukdomen kardiomyopati. Varför man drabbas har till stor del varit okänt. En ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden visar en stark koppling mellan fetma och kardiomyopati, där ungdomar med ett BMI över 35 löper hela åtta gånger större risk att drabbas.

Forskaren svarar på vanliga frågor om högt blodtryck

Sebastian Albinsson, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet, svarar på vanliga frågor om högt blodtryck, hypertoni. Vad räknas som ett högt blodtryck, vilka riskfaktorer finns det och vilka är symtomen?

Fyra frågor till Erik Björklund om hans studie rörande kranskärlssjukdom och medicinering

I början av september presenterades en ny stor svensk studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, på världens största hjärtkongress ESC i Paris. Vi ställde fyra frågor till Erik Björklund, doktorrand och ST-läkare i kardiologi, om studien som visar på en oroande trend.

Livsviktigt att vara uthållig med läkemedel efter hjärtoperation

Att fortsätta att ta sina hjärtläkemedel efter en kranskärlsoperation kan vara skillnaden mellan liv och död. Det visar en ny svensk registerstudie som genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden som presenterades vid en Hotline Session under hjärtkongressen ESC i Paris.

Mer hjärtforskning om individanpassad behandling kan minska risken för allvarliga blödningar

Forskningsbaserade behandlingsmetoder har bidragit till att dödligheten i hjärtinfarkt halverats under de senaste tio åren. Nu visar ny svensk forskning att de vanligaste behandlingsmetoderna också har en baksida, då de ökar risken för allvarliga blödningar.

Debatt: Stärk rehabiliteringen efter stroke

Två tredjedelar av de som överlever en stroke har flera år efter insjuknandet fortfarande inte helt kunnat återgå till sitt gamla liv. Dessutom varierar möjligheten att bli fullt återställd beroende på var i landet du bor. Det är dags att satsa på rehabiliteringen efter stroke för att jämna ut skillnaderna, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar andelen livräddande insatser och bidrar till ökad överlevnad

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna för dem som saknar HLR-utbildning.

Hon vill förbättra livskvaliteten för de som drabbats av lungsjukdomar och astma

Genom sin forskning vill professor Gunilla Westergren-Thorsson förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier.