Nyhetsarkiv

Missa inte Lungrapporten 2019

Idag lanserar Hjärt-Lungfonden Lungrapporten 2019. Här kan du läsa det senaste om sjukdomar som KOL, astma, sarkoidos och lungfibros. Du kan ladda ner den som PDF.

För tidigt födda har större risk för KOL

Gåtan om varför hundratusentals icke-rökande svenskar drabbas av KOL kan vara närmare en lösning. En svensk studie, som i dag presenteras i Hjärt-Lungfondens Lungrapport, visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av KOL. Närmare 30 procent av de studiedeltagare som föddes med skador på lungorna hade tecken på KOL redan i 20-årsåldern.

"Vi behöver undersöka flera livsstilsfaktorer samtidigt"

Nyligen samlade Hjärt-Lung­fonden aktuella forskare för att under en dag prata om hälsa och levnadsvanor kopplat till hjärt-lungsjukdomar, ett område som står bakom den största nedgången av dödsfall de senaste 30 åren.

Molekylär forskning kan hjälpa en halv miljon KOL-drabbade

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor tilldelas lungforskaren Åsa Wheelock. Genom att studera lungor på molekylär nivå hoppas hon kunna dela in KOL-patienter i underkategorier, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000 - 700 000 svenskar som lever med KOL.

Beställ minnesgåvor i tid

På torsdag är det Sveriges nationaldag och röd dag vilket innebär att minnesblad till dem som gett en minnesgåva skickas först efterföljande måndag. Vi vill därför påminna om att det är bra att beställa i god tid.

Professor Christina Jern svarar på tre frågor om stroke

Vi ställer tre frågor om stroke till Christina Jern, professor i neurologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om stroke, dess uppkomst och hur livet ser ut efteråt.

Dag för genombrott i Uppsala 2019

Under seminariet "Dag för genombrott", som hölls i Uppsala den 14 maj, fick besökarna lära sig mer om forskningsprojektet SCAPIS. Här är en sammanfattning av det viktigaste som forskarna hade att förmedla.

De vill stoppa läckage av proteiner till hjärnan

Ett etablerat cancerläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att besegra stroke. Antalet som drabbas av stroke i Sverige minskar, och samtidigt tar forskningen viktiga steg framåt.

Endast var fjärde svensk kan tecknen på stroke

Stroke är en av våra vanligaste dödsorsaker med ungefär 7 000 döda per år. Nu visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden att bara var fjärde svensk, 27 procent, känner till tecknen på stroke genom AKUT-testet.

Kallelse till medlemsmöte 2019

Det årliga mötet för Hjärt-Lungfondens medlemmar hålls i år den 28 maj. Vid medlemsmötet utses organisationens huvudmän.