Nyhetsarkiv

Forskaren svarar på vanliga frågor om högt blodtryck

Sebastian Albinsson, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet, svarar på vanliga frågor om högt blodtryck, hypertoni. Vad räknas som ett högt blodtryck, vilka riskfaktorer finns det och vilka är symtomen?

Fyra frågor till Erik Björklund om hans studie rörande kranskärlssjukdom och medicinering

I början av september presenterades en ny stor svensk studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, på världens största hjärtkongress ESC i Paris. Vi ställde fyra frågor till Erik Björklund, doktorrand och ST-läkare i kardiologi, om studien som visar på en oroande trend.

Livsviktigt att vara uthållig med läkemedel efter hjärtoperation

Att fortsätta att ta sina hjärtläkemedel efter en kranskärlsoperation kan vara skillnaden mellan liv och död. Det visar en ny svensk registerstudie som genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden som presenterades vid en Hotline Session under hjärtkongressen ESC i Paris.

Mer hjärtforskning om individanpassad behandling kan minska risken för allvarliga blödningar

Forskningsbaserade behandlingsmetoder har bidragit till att dödligheten i hjärtinfarkt halverats under de senaste tio åren. Nu visar ny svensk forskning att de vanligaste behandlingsmetoderna också har en baksida, då de ökar risken för allvarliga blödningar.

Debatt: Stärk rehabiliteringen efter stroke

Två tredjedelar av de som överlever en stroke har flera år efter insjuknandet fortfarande inte helt kunnat återgå till sitt gamla liv. Dessutom varierar möjligheten att bli fullt återställd beroende på var i landet du bor. Det är dags att satsa på rehabiliteringen efter stroke för att jämna ut skillnaderna, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar andelen livräddande insatser och bidrar till ökad överlevnad

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna för dem som saknar HLR-utbildning.

Hon vill förbättra livskvaliteten för de som drabbats av lungsjukdomar och astma

Genom sin forskning vill professor Gunilla Westergren-Thorsson förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier.

Kör varannan frukt i sommar

Om svenskarna skulle äta enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan 5 000 dödsfall i hjärtinfarkt och stroke undvikas varje år – men en ny Sifoundersökning visar att bara fyra av tio känner till hur mycket grönsaker och frukt vi bör äta enligt rekommendationerna.

Hjärt-Lungfondens livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius vann prestigefullt bokpris

Mai-Lis Hellénius, författare till kokboken Livsviktigt!, vann nyligen ”Best in the world” när Gourmand World Cookbook Awards ägde rum. Du hittar boken i vår gåvoshop.

Digitala tvillingar ska ge bättre behandling

Forskare vid Linköpings universitet har målsättningen att skapa digitala tvillingar till verkliga patienter för att lättare kunna ställa diagnos, optimera ingrepp och välja ut läkemedel.