Se filmen om SCAPIS

Se filmen som på ett enkelt sätt förklarar vad Hjärt-Lungfondens forskningsprojektet SCAPIS är för något.

SCAPIS är ett omfattande projekt och kan vara svårt att förstå. Den här filmen vill på ett roligt och enkelt sätt förklara vad SCAPIS är för något och vad det kommer göra för nytta för forskarena och i förlängningen för oss alla i en nära framtid.

Dela gärna filmen till dina vänner!