Uppstart för SCAPIS i Malmö

Nu är det dags för uppstart av SCAPIS-studien på Skånes universitetssjukhus. Under tre års tid kommer 5 000 malmöbor att genomgå grundliga läkarundersökningar för att ge material för att bygga den unika kunskapsbanken.

Under mars månad startar SCAPIS-studien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som andra ort i ordningen efter Göteborg. Under tre år kommer 5 000 malmöbor mellan 50 och 64 år att delta i studien som leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. 

– Det finns en tradition av stora befolkningsstudier i Malmö. Det unika med SCAPIS är att den ger helt nya möjligheter för forskningsgenombrott. I framtiden hoppas vi kunna förutsäga vem som löper en hög risk att drabbas av sjukdom, med hjälp av ett enkelt blodprov, säger Gunnar Engström, professor och ansvarig för studien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Kunskapsbanken som byggs upp blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Eftersom studien involverar många människor och många kvalitativa undersökningar, får forskarna tillgång till både bred och djup information på ett sätt som inte har funnits tidigare. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag.

Se filmen om SCAPIS här.
Mer om SCAPIS-projektet.