SCAPIS-studien visar: Svenskarna fetare – men inte sjukare

Riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom har förändrats. Hur det kommer sig – det kan befolkningsstudien SCAPIS svara på.

Stöd livsviktig forskning - bli månadsgivare nu

Professor emeritus Björn Fagerberg initierade idén om den nya svenska befolkningsstudien SCAPIS. Skälet är att det i dag finns behov av ny information om riskfaktormönster för hjärt-kärlsjukdom, något som har förändrats sedan tidigare studier gjordes.

− Rökningen har minskat, blodtryck och kolesterolhalter har gått ner, men fler är överviktiga och feta beroende på förändringar i kostvanor och fysiskt arbete, säger Björn Fagerberg.

− Historiskt har fetma lett till ökad risk för diabetes och förhöjt blodtryck, och så ser det även ut globalt, men det gåtfulla är att i Sverige ökar övervikt och fetma utan motsvarande ökning av diabetes och högt blodtryck. Det gör det viktigt att närmare studera sambandet mellan fetma och olika mekanismer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

SCAPIS-deltagarna kartläggs

I dag kan en individs hela genuppsättning kartläggas liksom kroppens omsättning av protein, kolhydrater och fett – något som också påverkas av livsstilen. Nya sjukdomsmekanismer kan därför upptäckas liksom nya metoder för prevention och behandling. En förutsättning är dock en noggrann karaktäristik av individen. Forskarna i SCAPIS kartlägger bland annat åderförfettning i olika artärer, detaljundersöker lungorna, liksom fettfördelning i olika delar av kroppen långt innan personen är sjuk.

Skräddarsydd behandling vid hjärt-kärlsjukdom

I dag behandlas patienter med exempelvis förträngningar i kranskärlen och förhöjda blodfetter på ett likartat sätt:

− Vid en närmare undersökning ser vi att den ena personen har stora fettinlagringar runt hjärtat och i levern och den andra inflammation i lungan, vilket kan öka risken för hjärtinfarkt. Genom att kombinera dessa fynd med detaljerade analyser av blodfetter, kartläggning av levnadsvanor och genetisk analys kan vi upptäcka nya mekanismer för hur genetik och miljö samverkar för uppkomst av hjärt-kärlsjukdom. Därmed finns möjligheter att hitta både nya och individanpassade behandlingsmetoder.