SCAPIS-studien räddar liv

Första insättningen har gjorts i Sveriges största prov- och bildbank för hjärt-, kärl- och lungstudier. Drygt 1 000 göteborgare har undersökt hälsan och samtidigt lämnat tusentals prover och närmare två miljoner bilder för framtida forskning. Utdelning har det redan blivit – särskilt för de fem personer som opererades akut sedan livshotande sjukdom upptäckts vid undersökningen.

Studien, som initierats av Hjärt-Lungfonden, kallas SCAPIS, Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study, och är den hittills största studien inom hjärta, kärl och lungor. Målet är att kartlägga och identifiera individuella risker för att drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lunga, som hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp eller KOL. Hittills har 1 111 göteborgare i åldrarna 50 till 65 år deltagit i denna första pilotstudie. Den första deltagaren klev in på Sahlgrenska sjukhusets specialinrättade SCAPIS-avdelning den 14 februari 2012. Drygt ett år senare kan professor Göran Bergström, som är huvudansvarig forskare för studien, konstatera att det hittills gått över förväntan.

− Vi hade känt en viss oro för att testerna var för många, för att det skulle ta för mycket tid och att folk inte skulle dyka upp, men vem vill inte ha ett papper på att man är frisk! Pilotstudien har gått planenligt, även om vi underskattat behovet av uppföljande undersökningar och det är något vi måste tänka på inför framtiden, säger Göran Bergström.

Konditionstest och blodprov

Planen är att piloten ska följas av en storskalig SCAPIS där ytterligare 30 000 personer deltar på universitetssjukhus i hela Sverige. Beslut om nästa steg fattas under våren 2013. Förutom att svara på frågor om sin hälsa och sina vanor har deltagarna gjort konditionstest samt lämnat blodprov för kontroll av kolesterol och blodsocker, prover som frysts ner för framtida forskning. Vidare har de testat lungfunktionen, undersökts med ultraljud och fotograferats i den nya datortomografen, eller CT-kameran som den också kallas.

− 40 procent av deltagarna hade provresultat som krävde ytterligare klinisk uppföljning. Närmare 200 personer visade fynd som kan tyda på hjärtproblem av olika slag, men hittills har alla jag talat med varit tacksamma för att de fått veta, säger Göran Bergström.

Några blev patienter

För de allra flesta av dem räckte det med ett brev och en uppmaning att ta kontakt med den lokala vårdcentralen för att kolla kolesterolvärdet eller blodtrycket. Men några deltagare gick direkt från att vara studiedeltagare till att bli patienter.

− Fem personer har opererats akut. Med den nya CT-kameran upptäckte vi tre fall av cancer – två i lungan och ett i levern. Vi hittade också ett aortaaneurysm och en person har genomgått en kranskärlsoperation sedan vi upptäckt förträngningar, säger Göran Bergström som gläds åt den positiva bieffekt som studien haft trots att huvudsyftet är ett annat.

CT-kameran är en donation från Hjärt-Lungfonden. Kameran erbjuder det allra senaste inom röntgenteknik och ger en tydlig avbildning av det rörliga hjärtat på kort tid vilket gör att stråldosen är 60 procent lägre än hos tidigare modeller.

− CT-kameran har gett en helt ny dimension till forskningen i och med att den gör det möjligt att avbilda sjukdomen, säger Göran Bergström och förklarar att den avancerade avbildningstekniken gör att fler detaljer blir synliga, såsom millimeterstora förändringar på lungan. Något som lett till att över 100 deltagare får delta i ett uppföljningsprogram med ny CT-undersökning inom sex respektive 24 månader för att säkert utesluta att det inte rör sig om exempelvis begynnande tumörer.