Många har plack i kranskärlen

Hälften av alla mellan 50 och 65 år har plack i hjärtats kranskärl. Av de som är mellan 60 och 65 är andelen fler än tre fjärdedelar. Det visar tidiga resultat från den stora forskningsstudien SCAPIS.

Plack kallas de inlagringar av fett, celler och bindväv som lagras i kärlväggarna. Om plack som sitter i hjärtats kranskärl brister koagulerar blodet och täpper till kärlet. Den aktuella delen av hjärtmuskeln drabbas av syrebrist och det uppstår en hjärtinfarkt. Av deltagarna i den inledande fasen av SCAPIS visade sig var sjätte ha så mycket plack att de fick träffa en hjärtläkare för bedömning. 

Skräddarsydd behandling är målet

SCAPIS ska fullt utbyggd omfatta 30 000 personer. Tack vare ny, avancerad bildteknik kan forskarna samla in material som inte var tillgängligt tidigare. Syftet är att nå nya forskningsgenombrott genom att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Forskarna vill också få kunskap om hur vården ska kunna gå från generell behandling till skräddarsydd och individanpassad behandling.