"Ju fler som deltar desto fortare får vi resultat".

Professor Göran Bergström är huvudansvarig för forskningsprojektet SCAPIS. När projektet är avslutat kommer det vara en unik källa för att lösa många forskningsgåtor under många år framöver.

Inom projektet SCAPIS ska 30 000 slumpvis utvalda personer genomgå grundliga läkarundersöknigar. All information från de undersökningarna sparas i en databank som forskarna kommer använda för att leta efter riskmarkörer för hjärt- eller lungsjukdom. Ju fler som undersöks desto snabbare kan forskarna börja se mönster.

– Aldrig tidigare har det lagrats en så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank i Sverige. Det skapar möjligheter för framtida forskning som vi hoppas ska leda till helt nya metoder för att förebygga och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Göran Bergström.

Stora resurser krävs

För att kunna bygga upp kunskapsbanken och genomföra alla dessa läkarundersökningar krävs stora resurser. Just nu har SCAPIS-projektet dragit igång på två orter i Sverige; i Malmö och Göteborg. Inom de närmaste åren är tanken att sex universitetsorter runtom i landet ska starta upp projektet. 

- Vi behöver snabbt få tillräcklig finanisering för att bygga upp en fullskalig studie. Ju fler som medverkar i studien, desto snabbare ger den resultat, säger Göran Bergström.

Se filmen om SCAPIS och läs mer om projektet här.