Framtidens forskningsgenombrott finns i SCAPIS

I slutet av nästa år kommer alla 30 000 personer som ska delta i SCAPIS att vara undersöka. I och med det skapas otroliga möjligheter för forskare både i Sverige och världen att lösa många av forskningens gåtor.

Om drygt ett år, i slutet av 2018, går SCAPIS i mål. Eller rättare sagt, den första delen av SCAPIS går i mål. Då kommer nämligen alla 30 000 slumpvis utvalda SCAPIS deltagarna att vara undersökta.

Det är ett enormt stort arbete att genomföra så omfattande undersökningar på ett så stort antal personer dessutom på sex universitetssjukhus, men allt går enligt plan. I skrivande stund har 22 500 personer undersökts.

Nästa del i SCAPIS blir forskning och som huvudfinansiär av SCAPIS ser Hjärt-Lungfonden ivrigt fram emot att forskarna kan sätta igång snart det bara går. Efter 2020 tror forskarna att de riktigt stora genombrotten kan komma och förhoppningsvis kan de starta med vissa analyser redan under 2018, men allt hänger på om de får fortsatt finansiering.

Som deltagare i SCAPIS studien har du spelat en viktig roll. Det insamlade materialet från dig och samtliga 30 000 personer blir en otrolig kunskapsbank för forskare en lång tid framöver. Vill du att forskarna ska få börja forska så snart som möjligt, bli månadsgivare!