De tackar SCAPIS för sina liv

Att delta i en forskningsstudie kan leda till viktiga upptäckter. Elisabeth Petzelius och Anders Wahl kan ha SCAPIS att tacka för sina liv.

Den stora SCAPIS-studien utgör inte bara underlag för viktig forskning. Den grundliga hälsoundersökningen som studiedeltagarna genomgår har också lett till upptäckter av potentiellt livshotande tillstånd.

När Anders Wahl fick en inbjudan till att delta i SCAPIS i Linköping 2015 var han en till synes frisk 59-åring. Han hade börjat bli lite andfådd när han gick i uppförsbackar, men det trodde han berodde på stigande ålder och dålig kondition.

− En tid efter att jag varit med i studien ringde en läkare och sade att man hittat förträngningar i hjärtats kranskärl och att man ville träffa mig på kardiologen redan samma dag, berättar Anders Wahl.

Förträngningar i tre kärl

När det stod klart att det fanns förträngningar i hela tre kärl övergavs planerna på en ballongvidgning. I stället genomgick Anders Wahl en bypassoperation på nyåret 2016. I dag är han frisk och orken är tillbaka.

− Man vet aldrig vad som hänt om jag inte varit med i SCAPIS. Jag hade ju ingen värk i hjärtat så det hade nog dröjt innan jag sökt läkare för andfåddheten. Jag är väldigt tacksam mot SCAPIS.

Fläck på lungan

Även Elisabeth Petzelius, bosatt i Tumba söder om Stockholm, fick en inbjudan från SCAPIS hösten 2015. Två år tidigare hade hon opererats för bröstcancer och hade gått ner i arbetstid, så hon tyckte att hon hade tid att delta i den omfattande undersökningen. Efter ett par dagar fick hon ett telefonsamtal. Bilderna visade en fläck på ena lungan.

− Jag både skrek och svor. Det var verkligen inte ett besked jag ville få, säger Elisabeth Petzelius.

”SCAPIS räddade mitt liv”

Efter ny röntgen och biopsi opererades hon på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det visade sig att tumören inte var en metastas från den tidigare bröstcancern utan en ny modertumör. Icke-rökaren Elisabeth hade fått lungcancer.

− Efter operationen genomgick jag cellgiftsbehandling och har sedan gått på kontroller. Hittills ser allt bra ut, säger hon.

− SCAPIS räddade mitt liv. Lungcancer uppvisar ofta inte symptom förrän det är för sent. Jag hade en väldig tur och har dessutom fått en ny syn på forskning och hur viktigt det är med forskningsstudier.