Aktuellt från SCAPIS-studien

Här hittar du de senaste rapporterna och nyheterna från SCAPIS-studien.

Stora hälsoskillnader i Göteborg

Invånare i socioekonomiskt svaga områden i Göteborg löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar nya resultat från den stora forskningsstudien SCAPIS.

Diabetessjuka har nytta av PCI och bypass

Personer med typ 2-diabetes som genomgått ett kranskärlsingrepp har mindre risk att dö i hjärtsvikt än diabetessjuka som inte genomgått något sådant ingrepp innan de utvecklade svikt. Det visar en stor registerstudie...

Stora hälsoskillnader i Malmö

Människor i Malmös förorter löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än de som bor i innerstan. Det visar de första resultaten från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

SCAPIS startar upp i Umeå

Sveriges största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor har nu startat i Umeå. Genom SCAPIS ska världens största kunskapsbank byggas upp för framtida forskning.

SCAPIS-studien visar: Svenskarna fetare – men inte sjukare

Riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom har förändrats. Hur det kommer sig – det kan befolkningsstudien SCAPIS svara på.

SCAPIS startar i Stockholm

Totalt 5 000 stockholmare ska undersökas i Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar.

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS

I forskningsstudien SCAPIS finns möjlighet att testa det som kan bli framtidens diagnostik och hälsoundersökningar redan nu.

Många har plack i kranskärlen

Hälften av alla mellan 50 och 65 år har plack i hjärtats kranskärl. Av de som är mellan 60 och 65 är andelen fler än tre fjärdedelar. Det visar tidiga resultat från den stora forskningsstudien SCAPIS.

SCAPIS visar skillnad i livslängd mellan stadsdelar

Livslängden kan skilja uppåt åtta år mellan fattiga och rika stadsdelar rapporterar SVT utifrån resultat som kommer från SCAPIS-studien.

SCAPIS-studien får 100 miljoner

Det unika forskningsprojektet SCAPIS får 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

SCAPIS-studien räddar liv

Första insättningen har gjorts i Sveriges största prov- och bildbank för hjärt-, kärl- och lungstudier. Drygt 1 000 göteborgare har undersökt hälsan och samtidigt lämnat tusentals prover och närmare två miljoner bilde...

Göran Bergström

Professor Göran Bergström är huvudansvarig för forskningsprojektet SCAPIS. När projektet är avslutat kommer det vara en unik källa för att lösa många forskningsgåtor under många år framöver.

SCAPIS - pilotstudien inleds

Hjärt-Lungfonden har nu inlett den hittills största svenska studien inom hjärta, kärl och lungor. Målet är att kartlägga och identifiera vem som i framtiden riskerar att drabbas av hjärt-lungsjukdom.