Prinsessans Christinas engagemang i projektet

HKH Prinsessan Christina, fru Magnuson var Hjärt-Lungfondens hedersordförande under åren 1971-2014 och ordförande för Karolinska Institutets 200-årskampanj ”Genombrott för livet”. Här berättar hon om sitt engagemang i Uppdrag Besegra Stroke.

Varför har Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet valt att samarbeta?

Stroke är en av vår tids stora folksjukdomar. Jag tror att många, precis som jag, känner människor i sin omgivning som drabbats. En blodpropp i hjärnan kan vara direkt livshotande eller orsaka allvarliga skador i hjärnan. Skador som i sin tur medför handikapp som gör livet besvärligt för den som drabbats och för anhöriga. Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet har därför bestämt sig för en gemensam kraftsamling för att på allvar hitta dramatiskt förbättrade behandlingsmetoder vid akut stroke.

Du är engagerad i båda organisationerna?

Det stämmer. Och jag välkomnar initiativet till samarbete. Hjärt-Lungfonden har lång erfarenhet av att samla in och stödja högkvalitativ forskning. Karolinska Institutet har världsledande forskare inom såväl stroke som hjärt-kärlområdet. Styrkan med Uppdrag: Besegra Stroke är att det är en bred satsning som omfattar flera delområden. Det är den hittills största samlade satsningen i världen för att minska den akuta skadan vid stroke. Det är därför ett mycket viktigt initiativ och jag hoppas att många stödjer denna kraftsamling – att besegra stroke en gång för alla.

Vad är målet för insamlingen?

Målet är att samla in 40 miljoner kronor. Få i världen, om ens någon, har bättre utgångssituation än Karolinska Institutet för detta breda forskningsgrepp och för att nå resultat. Därför hoppas vi kunna ge forskarna dessa resurser så snabbt det bara går. Det kommer vi alla att tjäna på.