Uppdrag: Besegra Stroke

Hjärt-Lungfonden har tillsammans med Karolinska Institutet startat ett gemensamt projekt för att dramatiskt förbättra prognosen för den som drabbas av stroke. Projektet kallas Uppdrag: Besegra Stroke. Målsättningen är att gemensamt samla in 40 miljoner kronor för att kunna förverkliga uppdraget.

Stroke, eller slaganfall, är ett samlingsnamn för blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) och brustet blodkärl (hjärnblödning). Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke varav hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.

Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige samt den vanligaste orsaken till fysiskt handikapp hos vuxna. Samhällskostnaden för stroke uppgår varje år till 19 miljarder kronor.

Uppdraget

Uppdrag: Besegra Stroke är unikt då det på ett omfattande sätt fokuserar på den akuta fasen av stroke. Ambitionen är hög – att halvera andelen som dör i stroke och halvera antalet som får så allvarliga skador efter sin stroke att de sedan inte kan klara sig på egen hand. Projektet består av fem delområden:

  • hitta stroke
  • öppna kärlet
  • rädda hjärnan
  • skydda hjärnan
  • säkra framtiden

Ditt stöd är avgörande

Uppdrag: Besegra Stroke initierades 2009 då Hjärt-Lungfonden identifierade stroke som ett underfinansierat och underprioriterat område. Vi tog då kontakt med världsledande strokeforskare vid Karolinska Institutet och en dialog inleddes. Upplägget på forskningsprojektet sattes samman och den gemensamma insamlingen kunde börja ett år senare.

Tack vare privatpersoner, företag och stiftelser har vi gemensamt samlat in drygt 27 miljoner kronor. Under året fortsätter vi arbetet med att samla in de resterande 13 miljoner kronorna.

Var med och besegra stroke, ditt stöd är avgörande!

För mer information ring oss på 08-566 24 200.