Mer effektiv tbc-behandling är ett måste

Behandlingen av multiresistent tuberkulos är idag både ineffektiv och dyr. För patienten är det också tufft och de många medicinerna ger svåra biverkningar.

En patient som drabbas av multiresistent tbc måste ta dagliga sprutor de första åtta månaderna av behandlingen och äta cirka 15 000 tabletter under två års tid. Biverkningarna är många. Illamående, hallucinationer, depressioner, hörselskador och till och med dövhet är vanligt.

Trots behandlingen är chanserna att överleva små och många upplever multiresistent tbc som en dödsdom. Vissa former av extrem drogresistent tbc har en överlevnadsstatistik på mindre än 7 procent vilket gör att det är svårt att få patienterna motiverade att genomgå den tuffa behandlingen.  


 Många tbc-drabbde avbryter behandlingen

-Det är inte konstigt att många patienter slarvar eller till och med medvetet gömmer medicinen, säger dr Nesri Padayatchi, biträdande chef för Caprisa i Durban, Sydafrika. 

Hon är i Stockholm för att tala om de sociala problemen kring tbc och ser mycket allvarligt på att de sjuka fortfarande har så lite att hoppas på. Hennes utmaning är att få patienterna att fullfölja behandlingen för att minska risken att de sprider sjukdomen vidare. Minst sex månaders behandling krävs för att en patient inte ska vara smittspridande men verkligheten är den att många avbryter behandlingen innan dess på grund av biverkningarna och den dåliga prognosen.   

Cellterapi nytt hopp för framtiden

Den nya behandlingen inom projektet Nya vapen mot tbc kan spela en avgörande roll. 
Med cellterapi kan patienter behandlas med färre komplikationer, på kortare tid och fler blir friska. Allt som krävs är en enda injektion med stromaceller som odlas utifrån patientens egen benmärg. 

-Stromabehandlingen är bland det mest hoppfulla vi kunnat presentera på mycket länge och kan ha effekt på både sjukdomen i sig och patienternas möjligheter att fullfölja sin behandling, säger dr Nesri Padayatchi.