Nya vapen mot tbc

Mer än två miljarder människor, en tredjedel av jordens befolkning, är smittade av tuberkulos. Forskningsprojektet "Nya vapen mot tbc", som finansieras av Hjärt-Lungfonden och Postkodlotteriet, är ett led i kampen att hitta bot mot sjukdomen som skördar 3 500 dödsoffer varje dag.

Hjärt-Lungfonden började sin historia i kampen mot tuberkulos (tbc) år 1904. Sjukdomen är fortfarande ett allvarligt världshälsoproblem och skördar 1,5 miljoner liv varje år. I projektet "Nya vapen mot tbc" behandlas multiresistent tbc med hjälp av en ny behandlingsmetod där kroppens egna celler används. Markus Maeurer, professor på Karolinska Institutet är helhetsansvarig för forskningsprojektetet som genomförs på King Dzinizulu Hospital i Durban i Sydafrika.

Se filmen om forskningsprojektet

I april 2016 var Hjärt-Lungfonden på plats nere i Sydafrika för att följa projektets arbete med att hitta behandling mot den svåra multiresistenta formen av tbc.

Mer effektiv tbc-behandling är ett måste

Behandlingen av multiresistent tuberkulos är idag både ineffektiv och dyr. För patienten är det också tufft och de många medicinerna ger svåra biverkningar.

Barnen med tbc på King Dinuzulu-sjukhuset

Många barn i Sydafrika lever med tbc. På sjukhuset King Dinuzulu i Durban behandlas ett trettiotal barn inom projektet ”Nya vapen mot tbc”.

Första resultaten från tbc-projektet

Nu presenteras resultaten från den första fasen av forskningsprojektet ”Nya vapen mot tbc" där multiresistent tbc ska behandlas med hjälp av kroppens eget immunförsvar.

Cellterapi: Så går behandlingen till

Resistent tuberkulos blir ett allt större problem i världen idag. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att det i Östeuropa, Asien och Sydafrika finns drygt 450 000 smittade. Omkring hälften av dessa svarar inte ...

Tbc i världen idag

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är tbc den sjukdom som skördar flest liv i världen idag efter hiv/aids. Mer än en tredjedel av jordens befolkning, är smittade av tuberkulos, men utvecklingen går åt rätt håll.

Vem får tuberkulos?

Omkring en tredjedel av världens befolkning bär på tuberkulos och varje år insjuknar åtta miljoner människor. Det är en person per sekund. Sjukdomen ökar nu dels för att den blossar upp hos personer som har...