Våra forskningssatsningar

Tack vare dina gåvor kan vi ge stöd till 250 olika forskningsprojekt. Här kan du läsa om några av de stora satsningar som Hjärt-Lungfonden driver för forskning inom hjärta, kärl och lungor.

SCAPIS - ett världsunikt projekt

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett unikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Syftet med SCAPIS är att nå nya forskningsgenombrott – att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Projektet drivs av Hjärt-Lungfonden tillsammans med universitetssjukhusen i Sverige.
Läs mer om SCAPIS.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag

Det Stora forskningsanslaget är det största anslaget i Sverige inom forskningsområdet hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget delas ut varje år och är på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Syftet med anslaget är att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt område.
Läs mer om Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag.

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare

För att främja yngre forskning delar Hjärt-Lungfonden ut "Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare". Anslaget delas ut till banbrytande forskning och ger forskaren möjlighet att arbeta koncentrerat med att nå ett forskningsgenombrott som kan komma patienter och vården till del. 
Läs mer om Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare.

Uppdrag: Besegra Stroke

Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet har startat ett gemensamt projekt som syftar till att dramatiskt förbättra prognosen för den som drabbas av stroke. Projektet kallas Uppdrag: Besegra Stroke.
Läs mer om Uppdrag: Besegra Stroke