Milstolpar inom lungforskningen

Här kan du läsa om några av de milstolpar som lungforskningen bidragit till under de senaste 100 åren.