Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport

Hjärtrapporten är en årlig sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskningens betydelse för behandling och vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärtrapporten 2017: Vår livsstil det stora hotet

Allt färre människor dör i hjärt-kärlsjukdom idag tack vare bra akut hjärtsjukvård och forskningens framsteg. Samtidigt visar årets Hjärtrapport att vår livsstil gör att allt fler lever med allvarliga riskfaktorer för...

Sammanfattning av Hjärtrapporten 2017

Några av de viktigaste nyheterna i Hjärtrapporten 2017 är att allt färre människor dör av hjärt-kärlsjukdom och att den akuta hjärtsjukvården i Sverige är en av Europas bästa. Samtidigt leder vår livsstil idag till at...

Hjärtrapporten 2016: Allt fler har högt blodtryck

En av fem svenskar har högt blodtryck och mest markant är ökningen hos personer över 65 år. Det visar nya siffror i Hjärtrapporten 2016. Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för förtida död i hjärt-kärlsj...

De viktigaste nyheterna i Hjärtrapporten 2016

Varje genombrott för forskningen räddar liv och ger fler drabbade ett bättre liv. Här sammanfattar vi några av nyheterna i Hjärtrapporten 2016 om forskningens framsteg och utmaningar.

Viktiga nyheter i Hjärtrapporten 2015

Varje forskningsgenombrott gör livet bättre – och längre. Årets Hjärtrapport berättar om en rad framsteg för forskningen och behandlingen av hjärt-kärlsjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom fortfarande vanligaste dödsorsaken

Forskningen bidrar till att färre dör i hjärt-kärlsjukdom idag än för tio år sedan. Siffror som presenteras i årets Hjärtrapport visar att dödligheten sjunker, men fortfarande leder sjukdomar i hjärta och kärl till...