Tack för din gåva

Tack vare alla gåvor från svenska folket har fler än hundra forskare fått forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden i år. Forskarna kan därmed bedriva sitt livsviktiga arbete för att besegra hjärt- och lungsjukdomarna.

Här kan du läsa om några av de forskare som kan arbeta för nya genombrott med hjälp av pengar från Hjärt-Lungfondens alla givare.

Marju Orho-Melander

Forskare Marju Orho-Melander

Beskriv ditt projekt med tio ord.

Förstå samspelet mellan diet, gener, mättnadshormoner och mikrobiota i kardiometabola sjukdomar (det blev 11).

Vilket blir nästa stora forskningsgenombrott inom ditt fält? 
Biomarkörer som förutsäger både kardiometabola sjukdomar och cancer, samt hur dessa regleras av gener och diet.

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?

Ett hjärtligt tack för er gåva. Jag kommer göra mitt yttersta för kunna ge gåvan tillbaka till er i form av forskningsresultat som i längre sikt kan förbättra möjligheter för individer med högt risk för hjärt- och kärlsjukdomar att få ett friskare liv

Vad önskar du dig i julklapp?

Snö så att jag kan åka skidor och bada i isvak.

Forskare Mårten Rosenqvist

Mårten Rosenqvist

Beskriv ditt projekt med 10 ord.
Att förebygga stroke genom öka förebyggande behandling.

Vilket blir nästa stora forskningsgenombrott inom ditt fält? 
Att visa att screening för riskpatienter kan minska risken för stroke. "Hitta flimmer stoppa stroke"

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?
Varmt tack! Ni ger oss tid och möjlighet att bedriva forskning som vi annars inte skulle mäkta med.

Vad önskar du dig i julklapp?
Snälla barn 

Örjan Smedby

Forskare Örjan SmedbyBeskriv ditt projekt med 10 ord.
Sjukdomar i hjärtats kranskärl undersöks med skiktröntgen och avancerade datormetoder.

Vilket blir nästa stora forskningsgenombrott inom ditt fält?
Att med en enkel undersökning mäta mängden av olika sorters vävnad i blodkärlens vägg (fett, bindväv och kalk), så att vi blir bättre på att förutsäga risken för hjärtinfarkt.

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?
Tack för alla bidrag som hjälper oss att utveckla bättre och skonsammare undersökningsmetoder.

Vad önskar du dig i julklapp?
En riktigt god samförståndsanda kring betydelsen av medicinsk forskning mellan forskarna, sjukvården och ideella organisationer.

Christina Jern

Beskriv ditt projekt med max 10 ord. Forskare Christina Jern
Öka kunskapen om varför man drabbas av stroke och vad som påverkar prognosen

Vilket blir nästa stora forskningsgenombrott inom ditt fält?
Betydligt fler patienter som drabbas av stroke kommer kunna behandlas med läkemedel eller annan intervention 

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?
Ni har stor betydelse för att vi skall kunna öka kunskapen och behandlingsmöjligheterna vid folksjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt och lungsjukdomar. Dessa sjukdomar ökar världen över och vad gäller stroke har vi fortfarande idag begränsade behandlingsmöjligheter, stora kunskapsluckor och därmed stor potential till förbättrade resultat. Mer forskning kan förbättra situationen för dem som drabbas av stroke.

Vad önskar du dig i julklapp?
En vit jul och gåvor till Hjärt-Lungfonden. 


Här ser du fler forskare rikta ett stort tack till Hjärt-Lungfondens givare.