Tack alla Hjärt-Lungfondens månadsgivare

Här kan du se några av Hjärt-Lungfondens forskare som vill framföra ett stort tack till alla månadsgivare. Utan er skulle forskningen inte vara möjlig.